Tag Archives: ผลิตภัณฑ์ภายในครัวเรือน

การดูแลและทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ภายในครัวเรือน

เรื่องการดูแลรักษาและการทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนที่จะกล่าวถึงในวันนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการอยู่อย่างเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม อย่างที่รู้กันไปคร่าว ๆ ในบทความก่อน ๆ ว่า เราควรจะรู้จักเลือกสิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นวัสดุอาคารบ้านเรือนของเราให้เหมาะสม และไม่เป็นการทำลายสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ แต่หลังจากนั้นล่ะ เราควรจะดูแลบ้านเรือนกันได้อย่างไรบ้าง สิ่งที่เราคุ้นเคยและทำกันอยู่เป็นประจำก็คือ การรักษาและทำความสะอาด ซึ่งการทำความสะอาดนี่เองที่มีส่วนสำคัญที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเรามักจะคุ้นเคยกับการเลือกใช้น้ำยาสารเคมีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการทำความสะอาดพื้น ผนัง กระจก ห้องน้ำ ครัว เคาน์ เตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้าน เพื่อการกำจัดความสกปรกและเชื้อโรคต่าง ๆ ไม่ให้หลงเหลืออยู่ แต่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นเคยและเลือกใช้กันนั้น มีสิ่งที่เราไม่เคยทราบ คือ มันมักทำให้มีสิ่งตกตะกอนทั้งในอากาศและตามแหล่งอับต่าง ๆ ที่หลงเหลืออยู่ก็คือสารเคมีที่เป็นพิษจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้น เหมือนกับเป็นการนำเอาสารที่เป็นพิษมาให้กับตัวเรา กับผู้คนภายในบ้าน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ … Continue reading

Posted in สินค้าและบริการ | Tagged | Comments Off on การดูแลและทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ภายในครัวเรือน